TASARIM TESCİLİ

Genel Bilgi

Tasarım, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında “ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü” şeklinde tanımlanmaktadır.

Tescilli tasarımlar, 10.01.2017 tarihine kadar 554 sayılı KHK kapsamında korunmuş, 10.01.2017 tarihinden bu yana ise, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınmış bulunmaktadır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile, tescilli tasarımın yanı sıra tescilsiz tasarımlar da koruma altına alınmıştır. Fakat tescilsiz tasarımın koruma kapsamı daha dar tutulmaktadır. Tescilsiz tasarımların, 3 yıl süre ile sınırlı olacak şekilde ve yalnızca birebir taklitlere karşı koruma sağladığı düşünülebilir.

Yine kanunda çoklu başvuru imkânı ile ilgili de değişiklik yer almaktadır.

Bunun yanı sıra süreler başta olmak üzere, tescil süreçleri bakımından kanunla yenilikler getirilmiştir.

Tasarım Tescilinin Önemi

Tasarım tescili, tüketiciye sunulan ürünlerin korunması ve tüketici nezdinde kalite algısının yaratılabilmesi bakımından en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Özellikle pandemi döneminde internet üzerinden satışın yüz yüze satışın yerini aldığına da dikkat edilerek ürünlerin görsellerinin ürünün satışlarına birinci dereceden etkisi hepimizin malumudur. Nitekim yine çok sayıda firmanın benzer nitelik ve kalitede ürünler bakımından tasarım farklılıkları ile öne çıkmak dışında bir seçenekleri bulunmamaktadır.

Özellikle tüketiciler tarafından tercih edilen tasarımların tüketiciye arzından kısa bir süre sonra 3. Kişi ve kurumlar tarafından taklit edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

İşletmenize ait tasarımların tüketiciye arzından evvel tescil başvurusuna konu edilmesi önem arz etmektedir. Tasarımlar bakımından da dünya çapında yenilik arandığından ürünün tüketiciye arzından sonra tescil başvurusuna konu edilmesi önerilmemektedir.

Böyle bir durumda tasarımların oluşturulması sürecinde harcadığınız emek ve mesainin karşılığını almak imkanınız ortadan kalkabilmektedir.

Tasarımlarda Yenilik Kriteri

Tasarım başvuruları bakımından en önemli kriter patentlerde olduğu gibi dünya çapında yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yeni olmadığı anlaşılan tasarım başvurularına tescil belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir. Bu şekilde, yenilik incelemesi kabul edilerek yalnızca özgün tasarımların tescillenmesi hedeflenmiştir. Nitekim tasarımda olması gereken en önemli özellikler, yenilik ve ayırt edicilik olmakla birlikte bu unsurlar tasarımın temel yapı taşlarıdır.

Koruma Kapsamı, Şartları ve Süresi

Tescilli tasarımın korumadan tam olarak faydalanabilmesi için bu tasarımın yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini haiz olması gerekmektedir. Bu kriterleri haiz olmayan tasarımlar tescil edilmiş olsa dahi devamında hükümsüzlük davası yoluyla hükümsüz kılınabilir ve sicilden terkin edilebilir.

Tasarımda, tasarımcının seçenek özgürlüğünün sınırları da ayrıca önem taşımaktadır. Tasarımın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde, tasarımcının sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınmaktadır. Seçenek özgürlüğü, tasarımcının tasarımda ürünün teknik yapısının zorunlu kıldığı unsurların dışında sınırsız sayıda seçeneğinin bulunması anlamına gelmektedir. Ürünün teknik yapısının zorunlu kıldığı görünüm özellikleri ise tasarım koruma kapsamı dışında yer almaktadır.

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıl olarak düzenlenmiştir. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek sureti ile toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilmektedir.

Tasarım tescillerinde daha evvel kamuya sunulmuş olan tasarımlara kıyasla yapılan ufak değişiklikler farklılık olarak kabul edilmeyecektir.

Endüstriyel Tasarımların sağladığı en önemli fayda emek ve mesainiz ile üretilen ürünlerinizin 3. Kişi ve kurumlar tarafından aynısının yahut ayırt edilemeyecek kadar benzerinin üretilmesinin engellenebilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tasarım tescili sahibine 3. Kişiler tarafından ürünlerinin taklit edilmesini, taklit ürünlerin toplatılmasını ve gerektiğinde tanıtım vasıtalarına el konulmasını talep etmek gibi çeşitli haklar sağlamaktadır. Tasarımın günümüzde önemini bilen konusunda deneyimli ve uzman Ekibimiz tarafından işletmenizin Endüstriyel Tasarım tescili ve tescilden kaynaklanan haklardan faydalanabilmesi adına gerekli tüm süreçler Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tarafımızca yönetilmektedir.

Tasarım Tescili Hizmetlerimiz

Tasarım Tescilinden kaynaklanan hakların etkinliğinin sağlanabilmesi adına Ekibimiz tarafından Endüstriyel Tasarım başvurusundan önce gerekli araştırma ve yönlendirmenin yapılması, tescil başvurusu süreçlerinin yönetilmesi, tescilin sağlanmasının ardından meydana gelebilecek hukuki ihtilaflar bakımından gerekli hukuki danışmanlığın sağlanması, devir – lisans vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere oldukça geniş bir yelpazede hizmet sunulmaktadır.

Ekibimiz tecrübe sahibi uzman vekilleri aracılığı ile işletmenize Endüstriyel Tasarım tescili ve ilgili hukuki işlemler bakımından konusunda oldukça titiz bir biçimde hizmet sunmaktadır. Tasarımların tescil edilme koşullarının bulunup bulunmadığı hususunda bilgilendirme yapılması, bu doğrultuda tasarım başvurusunda bulunulması, tescili, Kurum kararlarına karşı itiraz ve tasarım yenilemesi gibi Tasarım konusunda önem arz eden her türlü işlem deneyimli Ekibimiz tarafından yerine getirilmektedir.

Bu haliyle marka yatırımını işletme için yapılan bir fabrika, bir makine farkı veyahut bir itibar aştırma çalışması olarak görmek mümkündür. Gayrimenkulde tapu tescili size ne gibi haklar sağlar ise marka da size aynı hakları sağlar. O sebeple olmazsa olmazdır.

Yine Uluslararası tescil ön şartı olduğu düşünüldüğünde sizin de yatırımınızı yurtdışına taşıyabilecek bir fırsat sunar. Bazen işletmenizin mal varlığını nakde çevirmekten dahi kolay biçimde markayı sermayeye dönüştürme şansı yakalarsınız. Yine marka tescilinin sahibine sağladığı haklar tapu tescilinin sahibine sağladığı haklardan çok da geri kalmaz. Özellikle 6769 sayılı yeni kanunda marka tescil sahibine, markanın sağladığı haklar cezai yollarla savcılık kanalıyla da işlem yapabilmeyi oldukça kolaylaştırmaktadır. Cezai yaptırımlar bakımından 6769 sayılı kanunda markaya tasarımdan ve patentten daha fazla anlam yüklendiğini söylemek yanlış olmaz.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve sorularınızı yöneltmek için bilgi@dagciteke.com adresine göndereceğiniz e-posta yolu ile bizlere ulaşabilirsiniz.

Adres

Abide-i Hürriyet Cad. No:73 D:3
Şişli İstanbul

İletişim

E-Posta: bilgi@dagciteke.com
Tel: +90 212 245 71 09
Faks: +90 212 245 71 19

Faydalı Linkler

TÜRKPATENT
WIPO
Aksu Teke