MARKA TESCİLİ

Genel Bilgi

Marka kavramı, sağladığı haklar, koruma kapsamı ve istisnai haller 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir.

Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Sicile kayıt edilebilen kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi marka olabilecek işaretlerdir.

  • Marka bir işletmenin ticari hayattaki kimliğidir.
  • Marka tüketiciye ürünün kaynağını gösterir.
  • Marka işletmeler için en kıymetli tanıtım ve pazarlama araçlarından biridir.
  • Marka mal ve hizmetlerde kalite ve nitelik algısını oluşturur.

Marka işletmenizin tüketici ile buluşmasını ve tüketiciler tarafından işletmenize ait ürün ve hizmetlerin ayırt edilmesini sağlayan en kolay yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

Markanın Önemi

Günümüzde markalaşmanın önemi bilinmektedir. Nitekim markanın önemini bilen ve buna göre yatırım ve pazarlama stratejilerini belirleyen işletmelerin rakiplerine göre rekabet avantajı sağladığı da görülmektedir.

Ekibimiz pazarlama çağında işletmenizin en önemli değerlerinden biri haline gelen markanızın tescil edilmesini, süreçlerin takibini ve marka korumasının değerini bilmektedir.

Marka her ne kadar soyut bir kavram olarak düşünülse de esasen bir malvarlığı değeridir. Türk Patent ve Marka Kurumu sicili nezdinde tescil ile kayıt altına alınır ve satış/ devir ve lisanslama gibi tasarruflara konu edilebilir. Nitekim marka günümüzde teminat olarak kabul edilebilen önemli bir değer halini almıştır. Markanın tek başına tüm işletmenin aktif ve pasif malvarlığının ve dahi sermayenin dahi üzerinde bir değere ulaştığı çok sayıda örnek mevcuttur. Ticari hatta parmak iziniz olan bir işaretin tescil edilmesi ve korunması bu nedenle son derece önemlidir.

Marka sınıflandırması ve sınıf seçimi

Markaların kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin belirlenmesi için Nice Sınıflandırma Sistemi adı verilen bir sistem kullanılmaktadır. Bu sistemde 1 – 34. sınıflarda mallar, 35 – 45. sınıflarda hizmetler belirlenmiştir. Markanın koruma kapsamı tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlere göre belirlenmektedir. Bu sebeple tescil başvurusu aşamasında faaliyet alanınız ve gelecekte planladığınız yatırımlar göz önüne alınarak sınıfların belirlenmesi oldukça önemlidir.

Marka Başvurusuna Hazırlık

Marka tescil süreçlerinde hazırlık aşaması da zaman ve maliyet açısından önem kazanmaktadır. Öncelikle başvurusu gerçekleştirilecek markanın başvuru tarihinden önce tescil edilmiş markalar bakımından benzerliği, ilgili sektörde sair kişi ve kurumlar bakımından kullanımına ilişkin somut durum da tescilin sağlanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Başvuru yapılmadan önce Nice Sınıflarını dikkatle incelemenizi tavsiye ederiz. Nice Sınıflarının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Koruma Kapsamı

Tescilli markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu sürenin sonunda marka tescili onar yıllık dönemler için yenilenebilmektedir.

İşletmenize ait markaları tescil ettirmeniz sizlere şu faydaları sağlayacaktır;

  • Türk Patent ve Marka Kurumu sicili nezdinde hak sahipliğiniz kaydedilmiş olur.
  • .com.tr uzantılı alan adı almanızı sağlar.
  • Taklit, benzer ve iltibas teşkil eden kullanımlara karşı hukuki koruma ve bu nevi kullanımların önlenmesi adına gümrük müdürlükleri nezdinde koruma sağlar.
  • İlerleyen dönemde sizin markanız ile benzer markaların tescil için başvuru yapılması halinde başvuruların reddedilmesini sağlar.
  • İlgili düzenlemeler çerçevesinde destek ve teşviklerden yararlanmaya imkan tanır.
  • Üzerinde tasarruf edilebilir bir malvarlığı değeri olması nedeniyle kolaylıkla nakde ve teminata çevirebilmesi imkanı sağlar.

Hizmetlerimiz

Marka tescili bakımından sunulan hizmetlerde hukuki danışmanlık alınması da oldukça önemlidir. Marka tescilinden kaynaklanan hakların hukuki ihtilafa konu edilmesi halinde tescil süreçlerine vakıf ve alanında deneyimli danışmanlardan destek alınabilmesi bu süreçlerin işletmeniz açısından daha sağlıklı ve daha az maliyetle yönetilmesini sağlayacaktır. Alanında uzman ekibimiz tarafından marka başvurusu öncesi yapılacak incelemeler, başvurunun gerçekleştirilmesi, tescil süreçlerinin yönetilmesi ve tescil sonrasında hem sizler adına markanın korunabilmesi hem de meydana gelebilecek hukuki ihtilaflar bakımından gerekli danışmanlığın alınabilmesi, devir- lisans vb. işlemlerin gerçekleştirilmesini de sağlayan geniş bir ağda hizmet sunulmaktadır.

İnternet sitemiz üzerinden marka başvurusu yapmadan evvel ilgili sınıflarda önceden tescil edilmiş benzer bir marka olup olmadığı ve başvuru aşamasındaki riskin analiz edilmesi sağlayabileceğiniz gibi bu hizmeti ücretsiz olarak alma imkanınız da mevcuttur.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve sorularınızı yöneltmek için bilgi@dagciteke.com adresine göndereceğiniz e-posta yolu ile bizlere ulaşabilirsiniz.

Adres

Abide-i Hürriyet Cad. No:73 D:3
Şişli İstanbul

İletişim

E-Posta: bilgi@dagciteke.com
Tel: +90 212 245 71 09
Faks: +90 212 245 71 19

Faydalı Linkler

TÜRKPATENT
WIPO
Aksu Teke